VLOS (NSTS-01,-02,-03)

 • LOTY W ZASIĘGU WZROKU PILOTA
 • LOTY W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD LUDZI I ZABUDOWAŃ
 • W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM MOŻLIWOŚĆ OPEROWANIA DRONAMI BEZ OKREŚLONEJ KLASY

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne zawarte w Krajowych Scenariuszach Standardowych. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku w kat. szczególnej.

Przed przystąpieniem do wybranego szkolenia należy zarejestrować się na stronie: drony.ulc.gov.pl oraz uzyskać dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów on-line dla kat. otwartej(A1/A3).

NSTS-01 VLOS + FPV UAV do 4 kg

Jakie możliwości daje szkolenie wg NSTS-01?

 • wykonywanie lotów w zasięgu wzroku lub z widokiem z pierwszej osoby(FPV),
 • latanie BSP (wszystkie typy UAV) o masie startowej nie większej niż 4 kg,
 • loty do 120 m AGL lub max. 15 m ponad sztuczną przeszkodą (odl. w poziomie – 50m)
 • w operacjach FPV (do 50 m nad poziomem terenu, do 500 m odległości od operatora)
 • brak określonej odległości od ludzi, zwierząt, statków powietrznych czy innych przedmiotów, zachowanie bezpiecznej odległości odpowiedniej dla danego pilota,
 • możliwość wykonywania operacji dronami nieopatrzonymi klasą określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945.

NSTS-02 VLOS MR do 25 kg

Szkolenie wg NSTS-02 podnosi kategorię wagową uprawnień. Po ukończeniu szkolenia Pilot może wykonywać operacje statkiem bezzałogowym typu Wielowirnikowiec do 25 kg.

Warunki oraz bezpieczeństwo lotów pozostają jak dla NSTS-01.

NSTS-03 VLOS A do 25 kg

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-03 podnosi kompetencje Pilota w zakresie wykonywania lotów bezzałogowcem określanym mianem płatowca o masie startowej do 25 kg.

Warunki oraz bezpieczeństwo lotów pozostają jak dla NSTS-01.

Jeśli nie posiadasz żadnych uprawnień istnieje możliwość zapisu na szkolenie w 3 wariantach:

 • NSTS-01
 • NSTS-01 + NSTS-02
 • NSTS-01 + NSTS-03

Część teoretyczna:
Czas trwania: 12 godzin

 • E-learning: Kursant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na 10 dni.
 • Stacjonarne: Kursant uczestniczy w wykładach przez 2 dni po 6 godzin.


Szkolenie obejmuje następujące treści:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi


Część teoretyczna zakończona egzaminem. Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących zagadnień z ww. modułów. Po zaliczeniu egzaminu, Kursant otrzymuje certyfikat wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.

 1. Czynności przed lotem
 2. Procedury w trakcie lotu
 3. Czynności po zakończeniu lotu  


NSTS-01  (UAV poniżej 4 kg)
Czas trwania: 4 godziny (1h – ćw. naziemne, 3h – loty szkoleniowe)

NSTS-01 + NSTS-02  (UAV poniżej 4 kg + MR poniżej 25 kg)
Czas trwania: 8 godzin (1h – ćw. naziemne, 7h – loty szkoleniowe, w tym 4 godziny lotów BSP (MR) o masie powyżej 4 kg)

NSTS-01+ NSTS-03  (UAV poniżej 4 kg + A poniżej 25 kg)
Czas trwania: 8 godzin (1h – ćw. naziemne, 7h – loty szkoleniowe, w tym 4 godziny lotów BSP (A) o masie powyżej 4 kg.)

Miejsce szkolenia:
Szkolenie w formule częściowo zdalnej realizowane jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Kursant otrzymuje indywidualny dostęp do materiałów szkoleniowych.
W przypadku szkoleń stacjonarnych wykłady odbywają się w siedzibie firmy w Rzeszowie.

Niezależnie od formy części teoretycznej, część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9

W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia z e-learningiem rozpoczynają się regularnie co 14 dni.
Ze względu na obecnie panującą sytuację w kraju nie prowadzimy szkoleń stacjonarnych.

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-01 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-02 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-03 – płatowiec o masie poniżej 25 kg. 

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie:
Zapewniamy wyżywienie podczas wykładów (szkolenia stacjonarne) oraz serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
9
Ilość
- +
Cena
1 000,00 zł
Brutto