NSTS-07 BVLOS A do 25 kg

 • LOTY POZA ZASIĘGIEM WZROKU PILOTA
 • MOŻLIWOŚĆ OPERACJI BVLOS DO 2 KM
 • OD 1 STYCZNIA 2024 KURS SKIEROWANY DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ AKTUALNE OŚWIADCZENIE O OPERACJI ZGODNEJ Z NSTS LUB POSIADAJĄ OPERATORA DLA KTÓREGO BĘDĄ PEŁNIĆ ROLĘ PILOTA DRONA PODCZAS LOTÓW

Jeśli chcesz wykonywać loty VLOS - w zasięgu wzroku oraz BVLOS - LOTY POZA ZASIĘGIEM WZROKU dowolnym typem BSP o masie startowej DO 4 KG, a dodatkowo PŁATOWCAMI ( statopłatami/bezzałogowymi samolotami) DO 25 KG na warunkach kategorii szczególnej - zapisz się na to szkolenie!

Zdobyte uprawnienia pozwolą Ci na: 
 • loty do 120 m AGL lub max. 15 m ponad sztuczną przeszkodą (odl. w poziomie – 50m)
 • operacje BVLOS nie dalej niż 2 km w linii prostej od pilota
 • operacje BVLOS poza granicami gęstej zabudowy
 • loty płatowcami o masie poniżej 25 kg
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, zwierząt lub osób
 • możliwość wykonywania operacji dronami nieopatrzonymi klasą określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945.

Od lutego 2022 roku  nie ma obowiązku przejścia szkolenia teoretycznego, jednak PAMIĘTAJ, że będziesz musiał/a posiąść wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminu teoretyczny. Dlatego zastanów się, co będzie dla Ciebie najbardziej korzystne i wybierz jeden z poniższych wariantów.


— TEORIA E-LEARNING + PRAKTYKA —

W pakiecie uzyskasz:

 • 14 dni dostępu do platformy e-learningowej - możesz uczyć się w dowolnym miejscu (z dostępem do internetu :)) i czasie. W materiałach zawarta jest wiedza ze wszystkich modułów wymaganych na egzaminie teoretycznym. 
 • szkolenie praktyczne - 11-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 10 to loty szkoleniowe w powietrzu. Pierwsza część szkolenia to loty wykonywane w zasięgu wzroku, natomiast w drugiej części nauczysz się latać poza zasięgiem wzroku. Podczas szkolenia nauczysz się korzystać zarówno z dronów lekkich (do 4 kg), jak i PŁATOWCÓW do 25 kg. Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami

— TEORIA WEBINAR + PRAKTYKA —

Pakiet zawiera:
 • dwudniowe zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym ( w sumie 16 h) - przez dwa dni przyswajasz wiedzę podczas wykładów, które odbywają się za pomocą platformy webinarowej (ZOOM). Taka forma szkolenia umożliwia bezpośrednie zadawanie pytań dotyczących treści na bieżąco. 
 • szkolenie praktyczne - 11-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 10 to loty szkoleniowe w powietrzu. Pierwsza część szkolenia to loty wykonywane w zasięgu wzroku, natomiast w drugiej części nauczysz się latać poza zasięgiem wzroku. Podczas szkolenia nauczysz się korzystać zarówno z dronów lekkich (do 4 kg), jak i PŁATOWCÓW do 25 kg. Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami

— PRAKTYKA —


Jeśli jesteś gotowy/a podejść do egzaminu teoretycznego bez szkolenia, ta opcja będzie dla Ciebie najlepsza. W pakiecie: 

 • szkolenie praktyczne - 11-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 10 to loty szkoleniowe w powietrzu. Pierwsza część szkolenia to loty wykonywane w zasięgu wzroku, natomiast w drugiej części nauczysz się latać poza zasięgiem wzroku. Podczas szkolenia nauczysz się korzystać zarówno z dronów lekkich (do 4 kg), jak i PŁATOWCÓW do 25 kg. Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami


— EGZAMIN TEORETYCZNY —

Jeśli zechcesz odbyć szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku, możemy zadbać o to abyś mógł przystąpić do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu nauki. Egzamin zostanie przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny. Jednak nie musisz się martwić, zajmiemy się organizacją a Twoim zadaniem będzie tylko stawić się umówionym miejscu i czasie :)
Z kolei jeśli wybierzesz wariant: PRAKTYKA, egzamin może odbyć się w naszym ośrodku. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję w konfiguracji zakupu.

WYBRANY WARIANT ZAZNACZ W KOSZYKU!

Warunki przystąpienia do szkolenia

1. Ukończenie 18 roku życia (osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna)
2. Rejestracja oraz zaliczenie egzaminu do kategorii otwartej A1/A3 w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem: drony.ulc.gov.pl 

 

Program szkolenia

Program szkolenia powstał w oparciu o wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 • Część teoretyczna 
  1. Przepisy lotnicze
  2. Ograniczenia możliwości człowieka
  3. Procedury operacyjne
  4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
  5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych
  6. Meteorologia
  7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
  9. Nawigacja BVLOS
 •  Egzamin teoretyczny 
Test jednokrotnego wyboru z możliwością powrotu do pytań.
Ilość pytań: 80
Czas na rozwiązanie: 90 min
Próg zaliczenia: 75%

WAŻNE! W przypadku, gdy Kursant realizuje szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku, egzamin przeprowadzany jest przez zewnętrzny podmiot. Zajmujemy się ustaleniem terminu i organizacją egzaminu.

 • Część praktyczna i ocena umiejętności praktycznych 
1.Czynności przed lotem
 1. obsługa naziemna
 2. planowanie operacji
 3. przegląd przedstartowy i konfiguracja systemu BSP
2. Procedury w trakcie lotu
 1. zapoznanie się z procedurami awaryjnymi
 2. prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie BSP w zasięgu wzroku
 3. wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach
 4. monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu BSP
3. Czynności po zakończeniu lotu  
 1. wyłączenie i zabezpieczenie systemu BSP
 2. kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących stanu BSP i załogi
 3. przeprowadzenie odprawy
 4. określenie sytuacji, które wymagały zgłoszenia zdarzenia i sporządzenie przykładowego zgłoszenia.
Procedury wykonywane są w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku, zarówno wielowirnikowcem do 4 kg oraz płatowcem o masie powyżej 4 kg. 

Jeśli ukończysz szkolenie z pozytywnymi wynikami egzaminów wystawimy certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego, a następnie poinformujemy Urząd Lotnictwa Cywilnego o uzyskanych uprawnieniach. W ciągu kilku dni uprawnienia zostaną potwierdzone na Twoim profilu Pilota.

Od tej pory możesz już legalnie wykonywać loty wg scenariusza NSTS-01, NSTS-03 oraz NSTS-05 i NSTS-07! Gratulacje!

Miejsce szkolenia praktycznego:
Niezależnie od formy części teoretycznej, część praktyczna realizowana jest na lotnisku wyznaczonym przez podmiot szkolący.

W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Terminy rozpoczęcia szkoleń ustalane są indywidualnie..

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-01 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-02 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-03 – płatowiec o masie poniżej 25 kg. 

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
9
Ilość
- +
Cena
6 500,00 zł
Brutto