Fotogrametria dronowa

  • Szybkie i wartościowe szkolenie
  • Wykwalifikowani instruktorzy
  • Praktyczna wiedza

Szkolenie ogólne z zakresu fotogrametrii przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawowe funkcje modelowania 3D, wykonywania nalotów fotogrametrycznych, oprogramowania wykorzystywanego do analizy i obróbki materiału graficznego. Szkolenie prowadzone jest w trybie mieszanym.

Szkolenie podzielone jest na 2 części: teoria i praktyka.

Szkolenie teoretyczne - e-learning

1.Wstęp do fotogrametrii
2.Fotografia
3.Obraz cyfrowy
4.Metody fotogrametrii cyfrowej
5.Produkty fotogrametryczne
6.Planowanie nalotu
7.Podstawy obsługi programu Agisoft


Szkolenie praktyczne - stacjonarne (5h)
1. Naloty fotogrametryczne:
  • przygotowanie do wykonania bezpiecznego nalotu,
  • ocena warunków i obszaru mapowania,
  • wykonanie prostego nalotu,
  • pokaz nalotów grid, double grid, circular, free filght mode.

2. Ćwiczenia: indywidualne wykonywanie nalotów w celu uzyskania pełnego materiału fotogrametrycznego 

3. Praca przy komputerach:
  • ocena materiału fotogrametrycznego pod kątem użyteczności i jakości,
  • ćwiczenia w składaniu ortofoto, modeli 3D, NMT przy pomocy programów DD,Pix4D, Agisoft,
  • ocena produktu finalnego, pomiary, zaznaczenia, udostępnianie i eksport wyników.
Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
100
Ilość
- +
Cena
2 500,00 zł
Brutto