Informacja o sklepie

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych - Oddział w Babicy
Babica 144
38-120 Czudec
Polska

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000569328
NIP: 8133707582
REGON: 362302491

Zadzwoń do nas:
570 876 007

Napisz do nas:
szkolenia@systemybezzalogowe.pl

Kontakt z nami

opcjonalne