Poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem BSP

 • zasady udziału w akcji poszukiwawczej
 • praktyczne metody "przeczesywania" terenu
 • symulowana akcja poszukiwawcza

Szkolenie z Poszukiwania osób zaginionych skupia się na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu uczestników do skutecznych operacji poszukiwawczych. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat sprzętu, procedur, oraz przepisów związanych z poszukiwaniami osób zaginionych. Poprzez praktyczne zajęcia w terenie, takie jak symulowane akcje poszukiwawcze i praca z manekinem, uczestnicy rozwijają umiejętności oceny warunków terenowych i identyfikacji śladów, co pozwala im lepiej przygotować się do rzeczywistych sytuacji poszukiwawczych. Dodatkowo, analiza przypadków oraz panel dyskusyjny umożliwiają uczestnikom wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy na temat zagadnień związanych z poszukiwaniami osób zaginionych.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni. 

 • część teoretyczna-8h
 • część praktyczna -8h

NA SZKOLENU : 

 • zdobędziesz wiedzę na temat różnych rodzajów sprzętu używanego w operacjach poszukiwawczych, w tym dronów, termowizji, sprzętu ratowniczego itp.
 • Szkolenie obejmuje omówienie przepisów i procedur dotyczących poszukiwań osób zaginionych, włączając w to kategorie osób zaginionych, aspekty prawne oraz porozumienia między różnymi organami odpowiedzialnymi za poszukiwania.
 • nauczysz się zasad bezpiecznego wykonywania lotów przy użyciu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), w tym technik pilotażu i bezpiecznego operowania sprzętem.
 • dowiesz się jak planować operacje poszukiwawczych, w tym wyznaczanie tras lotów i analizę terenu przy użyciu BSP.
 • Szkolenie obejmuje naukę oceny obiektów i śladów w terenie, co jest kluczowe dla skutecznych operacji poszukiwawczych.
 • będziesz mieć okazję do analizy konkretnych przypadków zaginięć i działań ratowniczych, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie procesu poszukiwań.


Program szkolenia


Część teoretyczna: 

 1. Sprzęt - możliwości i ograniczenia,
 2. Przepisy, procedury, (kategorie osób zaginionych, prawne aspekty, porozumienia między KGP a KGSP, materiały dostosowane do grupy docelowej)
 3. Zasady wykonywania lotów przy użyciu BSP,
 4. Planowanie operacji przy użyciu BSP,
 5. Ocena warunków terenowych w operacjach SAR
 6. Ocena obiektów i śladów w operacjach SAR,
 7. Analiza przypadku,
 8.  Prezentacja i omówienie filmu z poszukiwań osób zaginionych,
 9. Panel dyskusyjny

Część praktyczna:
 1. Zapoznanie się ze sprzętem, ustawienia sprzętu
 2. Planowanie lotu
 3. Ćwiczenie prędkości lotu
 4. Ćwiczenie wysokości lotu
 5. Ćwiczenie lotu poszukiwawczego na różnorakim terenie
 6. Praca z manekinem i symulowana akcja poszukiwawcza
Miejsce szkolenia:

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w siedzibie firmy w Rzeszowie.
Adres: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów lub miejsce wskazane przez zamwiającego*
Miejsce szkolenia praktycznego zostanie wskazane w późniejszym terminie. 

W przypadku przeprowadzenia szkolenia  w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego cena szkolenia ulegnie zmianie (koszty dojazdu , nocleg trenera).

Termin szkolenia:
Terminy rozpoczęcia szkoleń ustalane są indywidualnie.

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego.


UWAGA!

 • Szkolenie zostanie zaplanowane w momencie zebrania się grupy. Termin szkolenia jest uzależniony również od warunków meteorologicznych. 


Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
3 000,00 zł
Brutto