Termowizja w lotnictwie bezzałogowym - szkolenie praktyczne

 • praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej
 • ustawienia i parametry
 • naloty badawcze

Szkolenie z termowizji zapewnia uczestnikom kompleksową wiedzę na temat tej technologii oraz praktyczne umiejętności wykorzystania jej w różnych dziedzinach. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad działania termowizji, czynników wpływających na dokładność pomiarów oraz zastosowania dronów z kamerami termowizyjnymi. Podczas praktycznych zajęć mają okazję wykonać loty dronem z kamerą termowizyjną oraz przeprowadzić pomiary temperatury w terenie. Szkolenie umożliwia również aktywne uczestnictwo w dyskusji i zadawanie pytań, co sprzyja lepszemu zrozumieniu omawianego materiału oraz zdobyciu praktycznego doświadczenia.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni. 
 • część teoretyczna-8h
 • część praktyczna -6h


NA SZKOLENU : 

 • Uzyskasz wiedzę na temat zasad działania termowizji, jej możliwości oraz ograniczeń.
 • Szkolenie pozwoli na identyfikację czynników, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiarów termowizyjnych, w tym emisyjność i pozorną temperaturę odbitą.
 • Poznasz zasady wykonywania pomiarów termowizyjnych, w tym uwzględnienia czynników zewnętrznych oraz rozdzielczości przestrzennej kamery.
 • Praktyczne zajęcia pozwolą Ci na zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dronów wyposażonych w kamery termowizyjne do przeprowadzania lotów oraz pomiarów temperatury w terenie.
 • Będziesz mieć okazję okazję praktycznie zapoznać się z obsługą drona z kamerą termowizyjną, wykonując loty i przeprowadzając pomiary temperatury.

Warunki przystąpienia do szkolenia

 1.       Ukończenie 18 roku życia (osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna).
 2.       Rejestracja oraz zaliczenie egzaminu do kategorii otwartej A1/A3 w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem: drony.ulc.gov.pl


Program szkolenia

 • Część teoretyczna 
 1.       Czym jest termowizja,
 2.       Od czego zależy pomiar termowizyjny,
 3.       Emisyjność i pozorna temperatura odbita,
 4.       Zasady wykonywania pomiarów termowizyjnych,
 5.       Aklimatyzacja urządzenia,
 6.       Wpływ czynników zewnętrznych,
 7.       Rozdzielczość przestrzenna - kąt widzenia (FOV),
 8.       Wykorzystanie dronów z kamerami termowizyjnymi,
 9.       Panel dyskusyjny

 • Część praktyczna

Zapoznanie się z dronem z kamerą termowizyjną, wykonanie lotu i pomiar temperatury.

Szkolenie praktyczne  realizowane jest w małych grupach tak by każdy uczestnik miał możliwość nabyć praktyczne umiejętności.

Miejsce szkolenia:

 ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów lub miejsce wskazane przez zamawiającego*

W przypadku przeprowadzenia szkolenia praktycznego w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego cena szkolenia ulegnie zmianie (koszty dojazdu , nocleg trenera).

Termin szkolenia:
Terminy rozpoczęcia szkoleń ustalane są indywidualnie.

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego.Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
3 000,00 zł
Brutto