Mam VLOS, chcę BVLOS

 • EGZAMIN WSTĘPNY ZAMIAST POWTARZANIA TEORII

 • SKRÓCONY CZAS SZKOLENIA

 • DUŻY WYBÓR TERMINÓW

Skoro tu trafiłeś/aś to z pewnością posiadasz już uprawnienia VLOS:

 • NSTS-01
 • NSTS-02
 • NSTS-03
 • NSTS-04

a teraz nadszedł czas żeby móc wykonywać również loty poza zasięgiem wzroku Pilota. 

Niezależnie od tego, który z poniższych wariantów wybierzesz szkolenie będzie przebiegało w podobnym schemacie:

 1. Egzamin wstępny z zakresu VLOS
 2. Szkolenie teoretyczne BVLOS - nieobowiązkowe (dla chętnych możliwość wykupienia tutaj <LINK>)
 3. Egzamin teoretyczny BVLOS*
 4. Szkolenie praktyczne do wybranego scenariusza 
 5. Ocena umiejętności praktycznych

* Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny. Organizacja leży po naszej stronie. 


A teraz możesz wybrać, które szkolenie chciał(a)byś zrealizować:

— MAM VLOS, CHCĘ NSTS-05 —

Niezależnie od tego w jakiej kategorii wagowej posiadasz uprawnienia VLOS, wybierając to szkolenie zdobędziesz uprawnienia do wykonywania lotów dowolnym statkiem bezzałogowym o masie do 4 kg. 

Jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu teoretycznym, zapraszamy tutaj: <LINK>. 

Możesz też od razu podejść do egzaminu, termin ustalimy telefonicznie. 

Szkolenie praktyczne potrwa 6 godzin, w tym 5 godzin lotów szkoleniowych + ćwiczenia naziemne. 

— MAM VLOS, CHCĘ NSTS-06 —

Efektem ukończenia niniejszego szkolenia są uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku dowolnym typem BSP do 4 kg, ORAZ WIELOWIRNIKOWCAMI DO 25 KG. 

Jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu teoretycznym, zapraszamy tutaj: <LINK>. 

Możesz też od razu podejść do egzaminu, termin ustalimy telefonicznie. 

Wymiar szkolenia praktycznego: 8 godzin, w tym min. 5 godzin lotów szkoleniowych wielowirnikowcem o masie powyżej 4 kg.— MAM VLOS, CHCĘ NSTS-07 —

Efektem ukończenia niniejszego szkolenia są uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku dowolnym typem BSP do 4 kg, ORAZ PŁATOWCAMI DO 25 KG. 

Jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu teoretycznym, zapraszamy tutaj: <LINK>. 

Możesz też od razu podejść do egzaminu, termin ustalimy telefonicznie. 

Wymiar szkolenia praktycznego: 8 godzin, w tym min. 5 godzin lotów szkoleniowych płatowcem o masie powyżej 4 kg.

Część teoretyczna:
Szkolenie teoretyczne na zasadzie e-learningu. Czas udostępnienia platformy: 10 dni

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Środki techniczne i operacyjne ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza o BSP
 6. Meteorologia
 7. Osiągi BSP
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
Część teoretyczna zakończona egzaminem. 

Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.

 1. Czynności przed lotem
 2. Procedury w trakcie lotu
 3. Czynności po zakończeniu lotu

NSTS-05 
Czas trwania:
 6h

NSTS-06
Czas trwania: 8h

NSTS-07
Czas trwania: 8h

Miejsce szkolenia:
Część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9  W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

Typ BSP: Szkolenie do: NSTS-05 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-06 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-07 – płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Sprzęt: Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie: Zapewniamy serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
1 700,00 zł
Brutto