NSTS-02 VLOS MR do 25 kg

 • LOTY W ZASIĘGU WZROKU PILOTA
 • LOTY W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD LUDZI I ZABUDOWAŃ
 • OD 1 STYCZNIA 2024 KURS SKIEROWANY DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ AKTUALNE OŚWIADCZENIE O OPERACJI ZGODNEJ Z NSTS LUB POSIADAJĄ OPERATORA DLA KTÓREGO BĘDĄ PEŁNIĆ ROLĘ PILOTA DRONA PODCZAS LOTÓW

Jeśli chcesz wykonywać LOTY W ZASIĘGU WZROKU dowolnym typem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej DO 4 KG  lub WIELOWIRNIKOWCAMI (MR) DO 25 KG na warunkach kategorii szczególnej  - to szkolenie jest dla Ciebie!

Zdobyte uprawnienia pozwolą Ci na: 
 • wykonywanie lotów w zasięgu wzroku lub z widokiem z pierwszej osoby(FPV),
 • latanie BSP (wszystkie typy UAV) o masie startowej nie większej niż 4 kg,
 • latanie wielowirnikowcami o masie startowej do 25 kg, 
 • loty do 120 m AGL lub max. 15 m ponad sztuczną przeszkodą (odl. w poziomie – 50m)
 • brak określonej odległości od ludzi, zwierząt, statków powietrznych czy innych przedmiotów, zachowanie bezpiecznej odległości odpowiedniej dla danego pilota,
 • możliwość wykonywania operacji dronami nie opatrzonymi klasą określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945.
WAŻNE! Od lutego 2022 roku nie ma obowiązku przejścia szkolenia teoretycznego, jednak PAMIĘTAJ, że będziesz musiał/a posiąść wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminu teoretyczny. Dlatego zastanów się, co będzie dla Ciebie najbardziej korzystne i wybierz jeden z poniższych wariantów.

— TEORIA E-LEARNING + PRAKTYKA —

W pakiecie uzyskasz:

 • 10 dni dostępu do platformy e-learningowej - możesz uczyć się w dowolnym miejscu (z dostępem do internetu :)) i czasie. W materiałach zawarta jest wiedza ze wszystkich modułów wymaganych na egzaminie teoretycznym. 
 • szkolenie praktyczne - 8-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 7 to loty szkoleniowe w powietrzu. Będziesz uczyć się wykonywać loty dwoma rodzajami dronów - lekkim (do 4 kg) oraz ciężkim (do 25 kg) Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami

— TEORIA WEBINAR + PRAKTYKA —

Pakiet zawiera:

 • dwudniowe zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym ( w sumie 12h) - przez dwa dni przyswajasz wiedzę podczas wykładów, które odbywają się za pomocą platformy webinarowej (ZOOM). Taka forma szkolenia umożliwia bezpośrednie zadawanie pytań dotyczących treści na bieżąco. 
 • szkolenie praktyczne - 8-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 7 to loty szkoleniowe w powietrzu. Będziesz uczyć się wykonywać loty dwoma rodzajami dronów - lekkim (do 4 kg) oraz ciężkim (do 25 kg) Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami

— PRAKTYKA —

Jeśli jesteś gotowy podejść do egzaminu teoretycznego bez szkolenia, ta opcja będzie dla Ciebie najlepsza. W pakiecie: 
 • szkolenie praktyczne - 8-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 7 to loty szkoleniowe w powietrzu. Będziesz uczyć się wykonywać loty dwoma rodzajami dronów - lekkim (do 4 kg) oraz ciężkim (do 25 kg) Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie. 
 • ocena umiejętności praktycznych - nastąpi bezpośrednio po szkoleniu praktycznym. Nasz Trener zweryfikuje czego nauczyłeś się w trakcie szkolenia i jak radzisz sobie z zadanymi figurami

— EGZAMIN TEORETYCZNY —

Jeśli zechcesz odbyć szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku, możemy zadbać o to abyś mógł przystąpić do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu nauki. Egzamin zostanie przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny. Jednak nie musisz się martwić, zajmiemy się organizacją a Twoim zadaniem będzie tylko stawić się umówionym miejscu i czasie :)
Z kolei jeśli wybierzesz wariant: PRAKTYKA, egzamin może odbyć się w naszym ośrodku. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję w konfiguracji zakupu.

WYBRANY WARIANT ZAZNACZ W KOSZYKU!

Warunki przystąpienia do szkolenia

1. Ukończenie 18 roku życia (osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna)
2. Rejestracja oraz zaliczenie egzaminu do kategorii otwartej A1/A3 w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem: drony.ulc.gov.pl 

 

Program szkolenia

Program szkolenia powstał w oparciu o wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 • Część teoretyczna 
 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

 •  Egzamin teoretyczny 

Test jednokrotnego wyboru z możliwością powrotu do pytań.
Ilość pytań: 80
Czas na rozwiązanie: 90 min
Próg zaliczenia: 75%

WAŻNE! W przypadku, gdy Kursant realizuje szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku, egzamin przeprowadzany jest przez zewnętrzny podmiot. Zajmujemy się ustaleniem terminu i organizacją egzaminu.

 • Część praktyczna i ocena umiejętności praktycznych 
1.Czynności przed lotem
 1. obsługa naziemna
 2. planowanie operacji
 3. przegląd przedstartowy i konfiguracja systemu BSP
2. Procedury w trakcie lotu
 1. zapoznanie się z procedurami awaryjnymi
 2. prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie BSP w zasięgu wzroku
 3. wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach
 4. monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu BSP
3. Czynności po zakończeniu lotu  
 1. wyłączenie i zabezpieczenie systemu BSP
 2. kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących stanu BSP i załogi
 3. przeprowadzenie odprawy
 4. określenie sytuacji, które wymagały zgłoszenia zdarzenia i sporządzenie przykładowego zgłoszenia.

Wszystkie procedury zostaną powtórzone na dronie ważącym mniej niż 4 kg oraz wielowirnikowcu, którego masa przekracza 4 kg.

Jeśli ukończysz szkolenie z pozytywnymi wynikami egzaminów wystawimy certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego, a następnie poinformujemy Urząd Lotnictwa Cywilnego o uzyskanych uprawnieniach. W ciągu kilku dni uprawnienia zostaną potwierdzone na Twoim profilu Pilota.

Od tej pory możesz już legalnie wykonywać loty wg scenariusza NSTS-01 oraz NSTS-02! Gratulacje!

Miejsce szkolenia praktycznego:
Niezależnie od formy części teoretycznej, część praktyczna realizowana jest ze względu na specjalną stefę lotniczą nad Rzeszowem, na terenie hotelu Platan (Sielec 79 A, 39-120 Sędziszów Młp.)

W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Terminy rozpoczęcia szkoleń ustalane są indywidualnie.

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-01 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-02 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-03 – płatowiec o masie poniżej 25 kg. 

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
2 550,00 zł
Brutto