OPEN Dla Każdego -Teoria i Loty Praktyczne

 • LOTY W ZASIĘGU WZROKU PILOTA
 • LOTY NAD LUDŹMI, ALE NIE NAD ZGRMADZENIEM LUDZI
 • MOŻLIWOŚĆ LOTÓW W ODLEGŁOŚCI 150 M OD ZABUDOWAŃ
Jeśli chcesz wykonywać LOTY W ZASIĘGU WZROKU dronami o masie startowej DO 25 KG na warunkach kategorii otwartej - dobrze trafiłeś/aś! 

NA SZKOLENIU:
 • poznasz zasady bezpiecznego wykonywania lotów
 • skonfigurujesz aplikację do sterowania BSP
 • nauczysz się zgłaszać loty w systemie checkin.pansa.pl
 • nauczysz się poprawnie odczytywać strefy geograficzne dla BSP


— TEORIA WEBINAR + PRAKTYKA  —

Pakiet zawiera:

 •  szkolenie teoretyczne- webinar -możesz uczyć się w dowolnym miejscu (z dostępem do internetu :)) i czasie. W materiale zawarta jest wiedza ze wszystkich modułów wymaganych na egzaminie teoretycznym.
 • szkolenie praktyczne - 4-godzinne spotkanie stacjonarne, gdzie 1 godzina to ćwiczenia naziemne, a kolejne 3 to loty szkoleniowe w powietrzu. Jest to szkolenie indywidualne, zatem Trener w pełni poświęca uwagę i czas tylko Tobie.


— EGZAMIN TEORETYCZNY —

Egzamin zostanie przeprowadzony przez nasz podmiot szkolący w formie zdalnej. Nie musisz się martwić, zajmiemy się jego organizacją, a Twoim zadaniem będzie tylko stawić się w umówionym czasie :)

Warunki przystąpienia do szkolenia

1. Ukończenie 18 roku życia (osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna).

Program szkolenia

 • Część teoretyczna w formie webinaru.
 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

 •  Egzamin teoretyczny 
Test jednokrotnego wyboru z możliwością powrotu do pytań.
Forma : zdalna
Ilość pytań: 30
Czas na rozwiązanie: 45 min
Próg zaliczenia: 75%
 • Część praktyczna

Szkolenie praktyczne  realizowane 1 na 1 z Trenerem, zaczynające się od ćwiczeń naziemnych (1h)  podczas których Trener objaśnia jak  obsługiwać aplikacje webową  https://checkin.pansa.pl/ , jak przygotować drona przed startem , objaśni jak planować lot pod kątem zmiennych takich jak : warunki pogodowe , aktywności stref geograficznych czy aktywność słońca.

 
1.Czynności przed lotem

 1. obsługa naziemna BSP
 2. przegląd przedstartowy i konfiguracja systemu BSP
 3. planowanie lotu ( warunki pogodowe , aktywności stref geograficznych,  aktywność słońca)
 4. aplikacja webowa https://checkin.pansa.pl/

2. Procedury w trakcie lotu

 1. zapoznanie się z procedurami awaryjnymi
 2. prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie BSP w zasięgu wzroku
 3. wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach
 4. monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu BSP

3. Czynności po zakończeniu lotu  

 1. wyłączenie i zabezpieczenie systemu BSP
 2. kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących stanu BSP i załogi
 3. przeprowadzenie odprawy

 

Jeśli ukończysz szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu wystawimy certyfikat wiedzy teoretycznej A2, a następnie poinformujemy Urząd Lotnictwa Cywilnego o uzyskanych uprawnieniach. W ciągu kilku dni uprawnienia zostaną potwierdzone na Twoim profilu Pilota.

Miejsce szkolenia:
Część praktyczna realizowana jest na terenie hotelu Platan (Sielec 79 A, 39-120 Sędziszów Młp.),  ze względu na specjalną stefę lotniczą nad Rzeszowem.

Termin szkolenia:
Terminy rozpoczęcia szkoleń ustalane są indywidualnie.

Typ BSP:
Szkolenie do:

A1-prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie poniżej  900g,
A2-prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie poniżej 4kg
A3– prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie poniżej 25 kg,

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. 

UWAGA!

 • W cenie zawiera się możliwość 2-krotnego podejścia do egzaminu A2.
Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
1 400,00 zł
Brutto