VLOS a BVLOS – na czym polega różnica?

sie 26, 2020

W Polsce istnieje możliwość zdobycia dwóch rodzajów uprawnień podstawowych Operatora UAV. Pierwsze z nich VLOS  (ang. Visual Line of Sight) – loty w zasięgu wzroku oraz BVLOS  (ang. Beyond Visual Line of Sight) – loty poza zasięgiem wzroku. Tę podstawową różnicę wszyscy rozumiemy, jednak na czym to polega w praktyce? Czy podstawowy kurs VLOS nam wystarczy? W jakich branżach lub do jakich zadań jest potrzebny?  A kiedy warto uzyskać uprawnienia BVLOS? Jakie możliwości nam one dają? W dalszej części postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Jakie możliwości daje Świadectwo Kwalifikacji UAVO?

            Świadectwo kwalifikacji UAVO, niezależnie od rodzaju, daje nam możliwość wykonywania tzw. lotów komercyjnych. Co to oznacza? Uzyskując uprawnienia otrzymujemy pozwolenie na świadczenie usług z wykorzystaniem drona. Zatem możemy legalnie publikować/udostępniać materiały zdobyte podczas wykonywania operacji dronowych. Należy tutaj pamiętać, że Operatorów BSP obowiązują zasady dotyczące nienaruszania prywatności osób trzecich.

Branże, w których możesz pracować z wykorzystaniem drona to m.in.:

  •          Służby mundurowe i ratunkowe
  •          Geodezja i kartografia
  •          Budownictwo
  •          Ochrona środowiska
  •          Rolnictwo i Leśnictwo
  •          OZE
  •          FotoVideo
  •          oraz wiele innych.

Który rodzaj uprawnień wybrać?

            Wybór uprawnień jest zależny od zadań, które będziemy wykonywać. Tak naprawdę możemy działać w różnych branżach, zarówno na uprawnieniach VLOS jak i BVLOS. Wszystko opiera się na specyfice nalotu.

            Wykonując loty w zasięgu wzroku musimy pamiętać, że przez cały lot musimy utrzymywać drona w zasięgu naszego wzroku (okiem nieuzbrojonym). Nie istnieje wartość liczbowa określająca jak daleko można odlecieć, aby lot nadal był kwalifikowany do kategorii VLOS. My jak zwykle powołujemy się na zdrowy rozsądek Operatorów – należy latać tak daleko, czy wysoko, aby w każdym momencie lotu bez problemu określić kierunek lotu drona oraz aby zachować możliwość szybkiego powrotu do operatora (często operatorzy odlatują tak daleko, że nie są w stanie  określić, w którą stronę skierowany jest przód drona).  Lecz jeśli chcielibyśmy objąć większy obszar będziemy musieli się przemieszczać, tak aby nie stracić kontaktu wzrokowego z urządzeniem, co jest zwyczajnie niewygodne i często trudne. W przypadku tego typu prac warto zdecydować się na wyższy rodzaj uprawnień, tj. BVLOS.

            Uprawnienia BVLOS znacznie zwiększają nasze możliwości. Przede wszystkim możemy pozwolić naszemu bezzałogowcowi oddalić się na większą odległość i kontrolować go tylko za pomocą podglądu z kamer lub oprogramowania. Bezsprzeczną zaletą BVLOS jest opcja automatyzacji lotu, czyli zaplanowania trasy lotu drona na danym obszarze i kontrolowanie jedynie czy wypełnia zadanie. Tym samym loty BVLOS będą zdecydowanie bardziej sprzyjające wykonywaniu zadań, których istotą jest precyzja i wysoka jakość.

MTOM do 5 kg czy MTOM do 25 kg?

            Wybierając masę bezzałogowego statku powietrznego również należy się kierować specyfiką nalotu. Większe urządzenia dają możliwość zamontowania większej liczby baterii oraz gwarantują lepszą jakość dodatkowego wyposażenia. Równocześnie należy wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. W momencie nieprzewidzianych zdarzeń mniejszy sprzęt spowoduje odpowiednio mniejszą szkodę i odwrotnie, w przypadku dużych obiektów.

Zatem, które uprawnienia są lepsze?

            Nie można jednoznacznie określić, które uprawnienia są lepsze, a które gorsze. Wszystko zależne jest od tego, czego wymagają od nas konkretne działania. Jeśli wiemy, że będziemy latać np. tylko w celu wykonywania zdjęć lub filmów jednorazowo na niewielkim obszarze wystarczą nam uprawnienia VLOS, natomiast jeśli operacje będą wymagały „zbadania” większych obszarów, gdzie możemy stracić kontakt wzrokowy z dronem lub będą długotrwałe, warto uzyskać BVLOS.

Co? Gdzie? Jak?

            Przytoczmy teraz kilka przykładów jakie loty, jakim rodzajem i kategorią statku są wykonywane w poszczególnych branżach:

FotoVideo – najczęściej wykonuje się loty VLOS do 5 kg. Zapewniają one wystarczająco dobrą jakość, bez konieczności utraty drona z zasięgu wzroku. Warto jednak zaznaczyć, że znacznie cięższe sprzęty wykonujące loty BVLOS również znajdują tutaj swoje zastosowanie np. przy nagrywaniu filmów wielometrażowych.
W takich miejscach dron musi być wyposażony w specjalne oświetlenie lub kamery wysokiej rozdzielczości.

Geodezja i Kartografia – w tej dziedzinie wybór rodzaju i kategorii wagowej drona jest wysoce uzależniony od wyznaczonego zadania. Loty w zasięgu wzroku wielowirnikowcami do 5 kg stosuje się przy identyfikacji problemów na niewielkich obszarach, np. przy wykonywaniu modeli 2D/3D zamków, obwarowań czy cmentarzy. Z kolei tzw. scanning np. fasad budynków wykonuje się za pomocą cięższych urządzeń (powyżej 5 kg) ze względu na ciężar aparatury skanującej. W geodezji wykorzystuje się również płatowce w operacjach BVLOS np. do pomiarów budowanych odcinków drogowych, autostrad lub tym podobnych zlokalizowanych na długich dystansach. Dzięki nalotom mogą być sporządzane dokładne mapy czy analizy drogowe.

Budownictwo – w tej branży typ operacji zależy od wielkości monitorowanej budowy. Dzięki operacjom dronowym możliwa jest bieżąca kontrola etapów budowy i zużycia materiałów. Za pomocą bezzałogowców wyposażonych w kamery termowizyjne można wykonywać analizy cieplne oraz lokalizować mostki termiczne.

Rolnictwo i leśnictwo – wykorzystywane są zarówno wielowirnikowce i płatowce, urządzeniami o masie do 5 kg wykonuje się analizę zdrowotności upraw rolnych i leśnych oraz szacuje szkody łowieckie, z kolei dronów ważących ponad 5 kg używa się do oprysków środkami ochrony roślin. Przykładowo do wykonania lotu fotogrametrycznego na 10 hektarowym obszarze wykonujemy nalot VLOS za pomocą urządzenia o masie do 5 kg. W leśnictwie, ze względu na większe obszary częściej wykorzystywane są operacje BVLOS.

Ochrona środowiska – bezzałogowce stosowane są m.in. do zliczania zwierzyny, pomiarów środowiskowych (np. powietrza) oraz do aplikowania oprysków owadobójczych. Najczęściej są to wielowirnikowce o masie powyżej 5 kg, m.in. ze względu na możliwość dłuższego, nieprzerywanego lotu.

OZE – swoje zastosowanie w tej branży, drony znajdują przede wszystkim w kontroli farm fotowoltaicznych(ich zapylenia, zabrudzenia oraz uszkodzeń poszczególnych ogniw) oraz przy sprawdzaniu turbin wiatrowych. Do tych zadań wykorzystuje się BSP o masie powyżej 5 kg. W przypadku sprawdzania małych elektrowni przydomowych zazwyczaj wykonuje się naloty VLOS do 5 kg.

Stan klęski żywiołowej lub zagrożenia życia – za pomocą BSP monitorowane są stany rzek oraz przeprowadzane są analizy zbiorników retencyjnych. Używane są również przy poszukiwaniach osób zaginionych. Rodzaj i kategoria obiektu są zależne od potrzeb. Ze względów strategicznych najczęściej wykonuje się loty BVLOS obiektami do 25 kg, pozwalające na precyzyjne zaplanowanie trasy lotu oraz jego automatyzację.

Inne – bezzałogowce wykorzystuje się także do zabezpieczania infrastruktury krytycznej oraz transportu medycznego.

Sektor Bezzałogowych Statków Powietrznych rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Niebawem nie będzie dziedziny, w której nie znalazłby zastosowania, dlatego warto posiadać uprawnienia Operatora UAVO.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas!

Zostaw komentarz

Zaloguj się