Dofinansowania na szkolenia Pilotów Dronów!

Planujesz zakupić profesjonalnego drona i chciałbyś nauczyć się nim operować? A może już wykonywałeś swoje pierwsze loty dronem, a teraz chciałbyś zdobyć wymagane uprawnienia? Branża systemów bezzałogowych jest Ci raczej obca, ale chciałbyś zdobyć nowe, cenne umiejętności? Uzyskaj więc dofinansowanie i zostań kwalifikowanym Pilotem drona!

Jako firma oferująca szkolenia Pilotów UAV bierzemy udział w projekcie mającym na celu podniesienie kwalifikacji pracowników sektora MŚP poprzez dofinansowanie usług rozwojowych. W związku z tym istnieje możliwość wnioskowania o częściową refundację kosztów kursu operatora UAV (50%-90% kosztów kursu). Wsparcie opiera się na zasadach refundacji.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały osoby powyżej 50 roku życia z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ISCED 3) lub kobiety (oraz firmy zgłaszające tego typu pracowników). Wyższą punktację w ocenie wniosku o dofinansowanie otrzymają również przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz firmy, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów działania 2.2. POWER.

Na potrzeby sprawnej dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego każde województwo zostało podzielone na subregiony, które podlegają pod wyznaczonych operatorów. Inni operatorzy zajmują się dotacjami dla firm (sektor MŚP) a inni wsparciem dla osób prywatnych (osoby pracujące, uczące się lub bezrobotne).

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z dofinasowaniem – skontaktuj się z nami! Przekierujemy Cię do właściwego operatora, doradzimy w wyborze kategorii szkolenia oraz pomożemy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Wiemy również jak zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania!

Etapy ubiegania się o dofinansowanie na szkolenie pilota drona:

1. Rejestracja w BUR i wybór szkolenia
2. Wysłanie formularza on-line/złożenie wydrukowanej wersji w biurze projektu
3. Ogłoszenie listy rankingowej na stronie operatora
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej
5. Udział w szkoleniu
6.Rozliczenie operatora z kursantem

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pilota drona do wykonywania operacji w kategorii szczególnej

Kontakt do naszego przedstawiciela:
Paulina Granisz
tel. 797 230 505, e-mail: pgranisz@systemybezzalogowe.pl

Zostaw komentarz

Zaloguj się