A3 - Informacje

 • ZAKAZ LOTÓW NAD ZGROMADZENIAMI

 • ZAKAZ LOTÓW NAD OSOBAMI POSTRONNYMI

 • MOŻLIWOŚĆ LOTÓW W ODLEGŁOŚCI 150 m OD ZABUDOWAŃ

Drony w podkategorii A3:

 •   Drony klasy C2 (poniżej 4 kg)
 •   Drony klasy C3 (poniżej 25 kg)
 •   Drony klasy C4 (poniżej 25 kg)

Operacje w podkategorii A3:

 •   Zakaz lotów nad zgromadzeniami
 •   Zakaz lotów nad osobami postronnymi
 •   Możliwość wykonywania lotów w odległości min. 150 m w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych
 •   możliwość lotów do 120 m od najbliższego punktu ziemi

Pilot wykonujący operacje w tej podkategorii zobowiązany jest do rejestracji oraz przejścia szkolenia z zakresu:

 1. bezpieczeństwo lotnicze
 2. ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 3. regulacje lotnicze
 4. ograniczenia możliwości człowieka
 5. procedury operacyjne
 6. ogólna wiedza na temat BSP
 7. ochrona prywatności i danych
 8. ubezpieczenie
 9. bezpieczeństwo

Rejestracji możesz dokonać na stronie: drony.ulc.gov.pl, postępując zgodnie z komunikatami na stronie.
Po zarejestrowaniu oraz nadaniu nr identyfikacyjnego Pilota możesz rozpocząć szkolenie teoretyczne on-line.

Następnym krokiem jest podejście do egzaminu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Uzyskując 75% pozytywnych odpowiedzi otrzymasz dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów on-line.

Formularz zgłoszeniowy