A2 - dodatkowy egzamin teoretyczny

 • OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA PILOTÓW

 • OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE I EGZAMIN ON-LINE

 • DODATKOWY EGZAMIN TEORETYCZNY W PODMIOCIE SZKOLĄCYM

Drony w podkategorii A2:

 •   Drony klasy C2 (poniżej 4 kg)

Loty wykonywane w podkategorii A2 muszą spełniać poniższe warunki:

 • Zakaz lotów nad zgromadzeniami
 • Zakaz lotów nad osobami postronnymi
 • Możliwość przelotu w odległości 30 m od osób trzecich lub 5 m, jeśli jest wyposażony w ogranicznik prędkości do 5 m/s (tzw. slow motion)
 • Możliwość lotów do 120 m od najbliższego punktu ziemi

Pilot wykonujący operacje w tej podkategorii podlega obowiązkowi:

 • rejestracji oraz przystąpienia do szkolenia oraz egzaminu on-line
 • ukończenia praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia w zakresie war. operacyjnych dla podkat. A3
 • złożenie oświadczenia o odbytym samokształceniu oraz zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej w podmiocie szkolącym.

Dodatkowy egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres egzaminu obejmuje moduły:

 • meteorologia
 • osiągi bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

DO EGZAMINU MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ W NASZYM OŚRODKU. WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE HARMONOGRAM

Aby przystąpić do dodatkowego egzaminu teoretycznego dla podkategorii A2 Kursant:  
 • dokonuje rejestracji na stronie drony.ulc.gov.pl  
 • uzyskuje kompetencje dla podkategorii A1 oraz A3  
 • zgłasza się do podmiotu wyznaczonego tj. ośrodka szkoleniowego  
 • składa oświadczenie o ukończonym szkoleniu praktycznym w trybie samokształcenia
 • dostarcza potwierdzenie uzyskania uprawnień do podkategorii A1/A3

Zaliczając egzamin Pilot otrzymuje certyfikat kompetencji pilot bezzałogowego statku powietrznego.
 • Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9
 • Szkolenia odbywają się regularnie, w każdą środę o godz.17.00.
 • Forma egzaminu (online/stacjonarnie) ustalana indywidualnie.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
110
Ilość
- +
Cena
35,00 zł
Brutto