A1 - Informacje

 • LOTY W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ PILOTA

 • ZAKAZ LOTÓW NAD ZGROMADZENIAMI

 • EGZAMINY DLA PILOTÓW DRONÓW powyżej 250g LUB WYPOSAŻONYCH W KAMERĘ

Drony w podkategorii A1:

 •   MTOM<250 g (wraz z obciążeniem użytkowym) oraz maks. prędkość eksploatacyjna <19 m/s w przypadku BSP skonstruowanego do użytku własnego
 •   Drony klasy C0 (poniżej 250 g) oraz C1 (poniżej 900 g)

Operacje prowadzone w podkategorii A1 muszą spełniać następujące warunki:

 •   zakaz lotów nad zgromadzeniami
 •   dopuszczalny nieprzewidziany przelot nad osobami postronnymi, jednak z maksymalnym skróceniem czasu przelotu
 •   możliwość lotów do 120 m od najbliższego punktu ziemi
 •   w przypadku korzystania z dronów klasy C1 lub dronów wyposażonych w czujnik zbierania danych (np. kamerę)

Pilot ma obowiązek rejestracji oraz ukończenia szkolenia z zakresu:

 • bezpieczeństwo lotnicze
 • ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 • regulacje lotnicze
 • ograniczenia możliwości człowieka
 • procedury operacyjne
 • ogólna wiedza na temat BSP
 • ochrona prywatności i danych
 • ubezpieczenie
 • bezpieczeństwooraz zaliczenia egzaminów on-line z ww. zagadnień.

Rejestracji możesz dokonać na stronie: drony.ulc.gov.pl, postępując zgodnie z komunikatami na stronie.
Po zarejestrowaniu oraz nadaniu nr identyfikacyjnego Pilota możesz rozpocząć szkolenie teoretyczne on-line.
Następnym krokiem jest podejście do egzaminu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Po uzyskaniu 75% pozytywnych odpowiedzi otrzymasz dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów on-line.

Formularz zgłoszeniowy