VLOS (dla posiadaczy NSTS-01 i wyższych)

  • EGZAMIN WSTĘPNY ZAMIAST POWTARZANIA TEORII

  • SKRÓCONY CZAS SZKOLENIA

  • DUŻY WYBÓR TERMINÓW

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne zawarte w Krajowych Scenariuszach Standardowych. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku w kat. Szczególnej.

Jeśli posiadasz uprawnienia VLOS (NSTS-01) lub wyższe i chcesz jedynie uzupełnić kategorię wagową na dany typ BSP – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Część teoretyczna:
Piloci posiadający aktualne kompetencje pilota do scenariusza NSTS-01 lub wyższe, podlegają zwolnieniu z obowiązku szkolenia teoretycznego, jeżeli zaliczą egzamin teoretyczny z zakresu NSTS-02 lub NSTS-03.

Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.

  1. Czynności przed lotem
  2. Procedury w trakcie lotu
  3. Czynności po zakończeniu lotu

NSTS-02 (MR poniżej 25 kg)
Czas trwania:
 5 godzin, w tym 4 godziny lotów BSP (MR) o masie powyżej 4 kg.

NSTS-03 (A poniżej 25 kg)
Czas trwania: 5 godzin, w tym 4 godziny lotów BSP (A) o masie powyżej 4 kg.

Miejsce szkolenia:
Część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9  W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Termin szkolenia jest terminem wstępnego egzaminu teoretycznego. Zajęcia praktyczne umawiane indywidualnie.

Typ BSP: Szkolenie do: NSTS-01 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-02 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-03 – płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Sprzęt: Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie: Zapewniamy serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
1 200,00 zł
Brutto