Szkolenie instruktorskie

 • Kompleksowe szkolenie wraz z egzaminami końcowymi
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe oraz prezenty dla Kursantów
 • Pomoc w dopełnieniu formalności w związku z uzyskaniem uprawnień

Szkolenie instruktorskie umożliwia Kursantom zdobycie uprawnień do szkolenia Kursantów do Świadectwa Kwalifikacji. Po zaliczeniu egzaminów państwowych oraz odbyciu Nadzorowanej Praktyki Instruktorskiej można szkolić Kandydatów do uprawnień, które Instruktor posiada w ŚK. Przykładowo: Instruktor posiada uprawnienia VLOS do 5 kg. W takim wypadku może prowadzić tylko szkolenia VLOS do 5 kg. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji już po uzyskaniu uprawnień INS.

Przed przystąpieniem do tego szkolenia Kursant musi uzyskać orzeczenie lotniczo-lekarskie oraz świadectwo kwalifikacji UAVO.

Wybrany termin jest dniem rozpoczęcia się szkolenia teoretycznego. Więcej informacji na temat szkolenia w zakładce „Harmonogram szkolenia”.

Szkolenie podzielone jest na 2 części: teoria i praktyka.

Szkolenie teoretyczne:

Szkolenie trwa 44 godzin zegarowych i obejmuje następujące tematy:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • Metodyka szkolenia
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • Łączność radiowa
 • Zasady lotu
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Szczególne przypadki w locie (bezpieczeństwo latania)

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora może być odbywać się równolegle ze szkoleniem teoretycznym i obejmuje, co najmniej 4 godzin ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz co najmniej 10 lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.

W ramach szkolenia odbywają się następujące zajęcia:

 • Omawianie budowy oraz zasad eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego oraz naziemnej stacji kontroli lotu.
 • Przygotowanie do lotu oraz obsługa naziemnej stacji kontroli lotu.
 • Przygotowanie do lotu, obsługa naziemna bezzałogowego statku powietrznego.
 • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 • Wykonanie zadania: pokaz poprawnego wykonania zadania, kontrola lotu wykonywanego przez ucznia, korygowanie błędów.
 • Podejście do kursanta, sposób tłumaczenia i wyjaśniania popełnianych błędów.
 • Kontrola procedury lądowania.
 • Czynności po locie: wyłączenie systemu, kontrola stanu UAV i przegląd stanu technicznego.

Odprawa po locie: omówienie przebiegu lotu, omówienie błędów oraz ich przyczyn.

Miejsce szkolenia
Szkolenie odbywa się w Hotelu Splendor, Siedliska 495, 36-042 Lubenia
Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/HMJaLT6aF8A2
Szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów w przypadku grup większych niż 4 osoby.

Termin szkolenia
Podany termin dotyczy pierwszego dnia szkolenia teoretycznego. Szkolenie teoretyczne i na symulatorach odbywa się w grupach. Termin szkolenia praktycznego ustalany jest indywidualnie z każdym Kursantem.

Badania lotniczo-lekarskie
Przed przystąpieniem do szkolenia Kursant okazuje w Ośrodku Szkoleniowym ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.

Egzamin państwowy oraz opłata do ULC
Po zaliczeniu egzaminów wewnętrznych w Ośrodku Szkoleniowym organizujemy dla Kursantów egzamin państwowy.
Konieczne jest dokonanie opłaty do ULC najpóźniej w dzień egzaminu. Po wybraniu odpowiedniego wariantu, Ośrodek dokonuje opłaty dla Kursantów. Opłata obejmuje trzy podejścia do egzaminu teoretycznego oraz jedno do egzaminu praktycznego. Do egzaminu praktycznego można przystąpić dopiero po zaliczeniu egzaminu teoretycznego.
Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji należy odbyć nadzorowaną praktykę instruktorską.

Ubezpieczenie
W czasie egzaminu państwowego należy okazać egzaminatorowi odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Wymagana jest polisa OC w życiu prywatnym.

Sprzęt
Szkolenie na symulatorach odbywa się na sprzęcie Ośrodka Szkoleniowego. Szkolenie praktyczne może odbywać się na sprzęcie Kursantów lub na sprzęcie Ośrodka Szkoleniowego.
Podczas egzaminu państwowego praktycznego Kandydaci muszą korzystać ze sprzętu wyposażonego w tryb ATTI. Istnieje możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu w Ośrodku szkoleniowym – należy wybrać odpowiednią opcję w wariancie „Wypożyczenie sprzętu na egzamin państwowy”.

Wyżywienie
W cenę szkolenia wliczone jest wyżywienie i serwis kawowy dla Kursantów podczas szkolenia teoretycznego i szkolenia na symulatorach.

Nocleg
Nasi Kursanci mogą skorzystać ze specjalnej oferty noclegów ze śniadaniem i możliwością korzystania z hotelowej Strefy Wellness & Spa, do której należą: basen o wymiarach 16 m x 8 m z czterema stanowiskami do masażu, jaccuzzi, kompleks 4 saun– parowa, solankowa, fińska oraz aromaterapeutyczna, grota schładzania z lodopadem, studnią z lodowatą wodą oraz fińskim wiadrem, siłownia aerobowa – sala fitness ( rowerki, bieżnie, ławeczka z hantlami, maty).
W celu uzyskania informacji na temat noclegu prosimy o kontakt mailowy  lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
Szczegóły dotyczące szkolenia Kursanci uzyskują po dokonaniu zakupu.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
8 000,00 zł
Brutto