Kontakt

Kontakt 2018-02-16T16:17:08+00:00

Kontakt:

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów

tel.: 570 876 007
e-mail: szkolenia@systemybezzalogowe.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000569328
NIP 8133707582
REGON 362302491