Egzaminy

Egzaminy 2019-01-22T09:57:43+00:00

Egzamin teoretyczny

Egzaminator dopuszcza Kandydata do egzaminu teoretycznego tylko po okazaniu kompletnej oraz poprawnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO – dokument możesz pobrać tutaj
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego
 • Zaświadczenie o odbyciu badań lotniczo – lekarskich – wykaz lekarzy-orzeczników, u których możesz odbyć badanie znajdziesz tutaj
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Opłatę za egzamin wnosi się na następujący numer konta:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Kwota jaką należy wpłacić: 207 zł (w przypadku pierwszego wpisu do ŚK).

VLOS
Egzamin w formie testu wyboru składa się z pięciu modułów, z czego pierwsze cztery dotyczą wiedzy z zakresu:

 • Człowiek jako operator UAV
 • Zasady wykonywania lotów VLOS
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Ostatni moduł dotyczy wiedzy z zakresu budowy, obsługi i działania bezzałogowego statku powietrznego z uwzględnieniem kategorii, która ma zostać wpisana do świadectwa kwalifikacji.

BVLOS
Egzamin w formie testu wyboru składa się z 9 modułów:

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu.

Po uzyskaniu wymaganej ilości punktów z części teoretycznej egzaminu Kandydat może przystąpić do części praktycznej.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na sprzęcie osoby egzaminowanej.

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat ma obowiązek przygotować sprzęt, którym będą wykonywane loty. Jeśli egzaminator przed lub w trakcie egzaminu stwierdzi, że sprzęt nie jest sprawny techniczne bądź sprawia zagrożenie, Kandydat może nie zostać dopuszczony lub egzamin może zostać przerwany.

Podczas egzaminu sprawdzana jest umiejętność płynnego oraz precyzyjnego przygotowania sprzętu, wykonania lotu oraz bezpiecznego wylądowania.

Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności:

 • Przygotowania do lotu
 • Obsługi naziemnej i oceny zdatności do lotu
 • Bezpieczeństwa wykonywania czynności lotniczych
 • Wykonywanie procedur pilotażowych w sytuacjach normalnych oraz niebezpiecznych i awaryjnych

Po zaliczeniu zarówno części teoretycznej jak i praktycznej egzaminator przekazuje wymagane dokumenty do ULC. Świadectwo kwalifikacji zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku.

Więcej informacji na temat przeprowadzania egzaminów możesz znaleźć na stronie: Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Uwaga! Zmiana miejsca odbywania się egzaminów!

Babica 144
38-120 Czudec

49°56’49.9″N 21°54’46.2″E

 • 26 stycznia 2019 (sobota), godz. 8:00

Wszyscy kandydaci do egzaminu zobowiązani są do zgłoszenia się poprzez formularz rejestracyjny podając wybraną datę egzaminu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Data egzaminu

Informacje dodatkowe