BVLOS (NSTS-05,-06,-07)

 • LOTY POZA ZASIĘGIEM WZROKU PILOTA
 • MOŻLIWOŚĆ OPERACJI BVLOS DO 2 KM
 • MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA LOTÓW DRONAMI BEZ OKREŚLONEJ KLASY

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne zawarte w Krajowych Scenariuszach Standardowych. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku w odległości nie większej niż 2 km d pilota BSP w kategorii szczególnej.

Przed przystąpieniem do wybranego szkolenia należy zarejestrować się na stronie: drony.ulc.gov.pl oraz uzyskać dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów on-line dla kat. otwartej(A1/A3).

NSTS-05 BVLOS do 4 kg

Warunki wykonywania lotów:

- loty do 120 m AGL lub max. 15 m ponad sztuczną przeszkodą (odl. w poziomie – 50m)
- operacje BVLOS nie dalej niż 2 km w linii prostej od pilota
- operacje BVLOS poza granicami gęstej zabudowy
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, zwierząt lub osób
- możliwość wykonywania operacji dronami nieopatrzonymi klasą określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945.

NSTS-06 BVLOS MR do 25 kg

Szkolenie do NSTS-06 podnosi kompetencje Pilota w zakresie wykonywania operacji BVLOS bezzałogowym statkiem powietrznym typu wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg.

Warunki wykonywania lotów jak dla NSTS-05.

NSTS-07 BVLOS A do 25 kg

Szkolenie do NSTS-06 podnosi kompetencje Pilota w zakresie wykonywania operacji BVLOS bezzałogowym statkiem powietrznym typu płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Warunki wykonywania lotów jak dla NSTS-05.

Jeśli nie posiadasz uprawnień, istnieje możliwość zakupu szkolenia w następujących wariantach:

 1. NSTS-05 (UAV poniżej 4 kg)
 2. NSTS-05 (UAV poniżej 4 kg) + NSTS-06 (MR poniżej 25kg)
 3. NSTS-05 (UAV poniżej 4 kg) + NSTS-07 (A poniżej 25 kg)
Część teoretyczna:
Czas trwania: 16 godzin

 • E-learning: Kursant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na 14 dni.
 • Stacjonarne: Kursant uczestniczy w wykładach przez 2 dni po 8 godzin.
Szkolenie obejmuje następujące treści:
 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
Część teoretyczna zakończona egzaminem. Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących zagadnień z ww. modułów. Po zaliczeniu egzaminu, Kursant otrzymuje certyfikat wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego.


Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.
 1. Czynności przed lotem
 2. Procedury w trakcie lotu
 3. Czynności po zakończeniu lotu  


NSTS-05 (UAV poniżej 4 kg)
Czas trwania: 9 godzin (1h – ćw. naziemne, 8h – loty szkoleniowe)

NSTS-05 + NSTS-06 ( UAV poniżej 4 kg + MR poniżej 25 kg)
Czas trwania: 11 godzin (1h – ćw. naziemne, 10h – loty szkoleniowe), w tym 5 godzin lotów BSP (MR) o masie powyżej 4 kg.

NSTS-05 + NSTS-07 ( UAV poniżej 4 kg + A poniżej 25 kg)
Czas trwania: 11 godzin (1h – ćw. naziemne, 10h – loty szkoleniowe), w tym 5 godzin lotów BSP (A) o masie powyżej 4 kg.

Część praktyczna zakończona egzaminem. W wyniku jego zaliczenia Kursant otrzymuje potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do odpowiedniego scenariusza standardowego.

Miejsce szkolenia:
Szkolenie w formule częściowo zdalnej realizowane jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Kursant otrzymuje indywidualny dostęp do materiałów szkoleniowych.
W przypadku szkoleń stacjonarnych wykłady odbywają się w siedzibie firmy w Rzeszowie.

Niezależnie od formy części teoretycznej, część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9

W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia z e-learningiem rozpoczynają się regularnie co 14 dni.
Ze względu na obecnie panującą sytuację w kraju nie prowadzimy szkoleń stacjonarnych.

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-05 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-06 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-07 – płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie:
Zapewniamy wyżywienie podczas wykładów (szkolenia stacjonarne) oraz serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
9
Ilość
- +
Cena
2 100,00 zł
Brutto