BVLOS (dla posiadaczy VLOS NSTS-01-04)

 • LOTY POZA ZASIĘGIEM WZROKU PILOTA
 • KRÓTSZY CZAS SZKOLENIA
 • PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne zawarte w Krajowych Scenariuszach Standardowych. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku w odległości nie większej niż 2 km d pilota BSP w kategorii szczególnej.

Jeśli posiadasz uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku, tj. wg NSTS-01/02/03/04, a teraz chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Część teoretyczna:
Czas trwania: 16 godzin

 • E-learning: Kursant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na 14 dni.
 • Stacjonarne: Kursant uczestniczy w wykładach przez 2 dni po 8 godzin.

Szkolenie obejmuje następujące treści:
 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część teoretyczna zakończona egzaminem. Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących zagadnień z ww. modułów. Po zaliczeniu egzaminu, Kursant otrzymuje certyfikat wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.
 1. Czynności przed lotem
 2. Procedury w trakcie lotu
 3. Czynności po zakończeniu lotu

NSTS-05 (UAV poniżej 4kg)
Czas trwania: 6 godzin, w tym 5 godzin lotów szkoleniowych.

NSTS-05 + NSTS-06 (UAV poniżej 4kg + MR poniżej 25 kg) 
Czas trwania: 8 godzin, w tym 5 godzin lotów szkoleniowych BSP (MR) o masie powyżej 4 kg.

NSTS-05 + NSTS-07 (UAV poniżej 4kg + A poniżej 25 kg) 
Czas trwania: 8 godzin, w tym 5 godzin lotów szkoleniowych BSP (A) o masie powyżej 4 kg.

Część praktyczna zakończona egzaminem. W wyniku jego zaliczenia Kursant otrzymuje potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do odpowiedniego scenariusza standardowego.
Miejsce szkolenia:
Szkolenie w formule częściowo zdalnej realizowane jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Kursant otrzymuje indywidualny dostęp do materiałów szkoleniowych.
W przypadku szkoleń stacjonarnych wykłady odbywają się w siedzibie firmy w Rzeszowie.

Niezależnie od formy części teoretycznej, część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9
W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia z e-learningiem rozpoczynają się regularnie co 14 dni. Wybrany termin proszę zaznaczyć podczas dokonywania zakupu. Ze względu na obecnie panującą sytuację w kraju nie prowadzimy szkoleń stacjonarnych.

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-05 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-06 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-07 – płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie:
Zapewniamy wyżywienie podczas wykładów (szkolenia stacjonarne) oraz serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
1 500,00 zł
Brutto