BVLOS (dla posiadaczy NSTS-05 i wyższych)

  • MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA DRONÓW DO 25 KG

  • EGZAMIN WSTĘPNY ZAMIAST WIELOGODZINNEGO SZKOLENIA

  • KRÓTSZY CZAS SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne zawarte w Krajowych Scenariuszach Standardowych. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku w odległości nie większej niż 2 km d pilota BSP w kategorii szczególnej.

Jeśli posiadasz uprawnienia wg NSTS-05 i/lub wyższe, a teraz chciałbyś podnieść kategorię wagową BSP zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Część teoretyczna:
Piloci posiadający aktualne kompetencje pilota do scenariusza NSTS-05 lub wyższe, podlegają zwolnieniu z obowiązku szkolenia teoretycznego, jeżeli zaliczą egzamin teoretyczny z zakresu NSTS-06 lub NSTS-07.

Część praktyczna:
W ramach części praktycznej Kursant jest w pełni przygotowywany do wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa.
  1. Czynności przed lotem
  2. Procedury w trakcie lotu
  3. Czynności po zakończeniu lotu

NSTS-06 (MR poniżej 25 kg)
Czas trwania: 9 godzin, w tym 8 godzin lotów szkoleniowych BSP (MR) o masie powyżej 4 kg.

NSTS-07 (A poniżej 25 kg)
Czas trwania: 9 godzin, w tym 8 godzin lotów szkoleniowych BSP (A) o masie powyżej 4 kg.

Część praktyczna zakończona egzaminem. W wyniku jego zaliczenia Kursant otrzymuje potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do odpowiedniego scenariusza standardowego.

Miejsce szkolenia:
Część praktyczna realizowana jest przy siedzibie firmy pod adresem: ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów. Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/XVv2fEQF23yKWuoR9
W przypadku grup liczących min. 4 osoby, szkolenie może odbyć się w miejscu wybranym przez Kursantów.

Termin szkolenia:
Termin szkolenia jest terminem egzaminu wstępnego z zakresu wybranego szkolenia.

Typ BSP:
Szkolenie do: NSTS-05 – prowadzi do uzyskania uprawnień na wszystkie typy BSP o masie do 4 kg, NSTS-06 – wielowirnikowiec o masie poniżej 25 kg, NSTS-07 – płatowiec o masie poniżej 25 kg.

Sprzęt:
Szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka szkoleniowego. Jeśli przyszły pilot będzie docelowo używał innego sprzętu, zobowiązany jest do odbycia doszkolenia produktowego.

Wyżywienie:
Zapewniamy serwis kawowy na czas trwania szkolenia praktycznego.

Konfiguracja zakupu

* Termin szkolenia
10
Ilość
- +
Cena
2 000,00 zł
Brutto