Zakładamy, że naszego bloga będą czytać nie tylko specjaliści oraz pasjonaci w dziedzinie bezzałogowców, ale także osoby, dla których ta tematyka nie jest szczególnie bliska, dlatego postanowiliśmy w pierwszym wpisie stworzyć „minisłowniczek” pojęć, którymi będziemy się posługiwać w kolejnych tekstach. Wybraliśmy te najbardziej podstawowe terminy, które naszym zdaniem każdy powinien przyswoić przed rozpoczęciem przygody z bezzałogowcami. Temat może nie należy do czołówki najbardziej szalonych ale wierzymy, że będzie prościej nam się zrozumieć w kolejnych wpisach.

Dron - krążą różne wersje definicji drona. Niektórzy twierdzą, że jest to bezzałogowy statek POWIETRZNY - według nas jest to każde urządzenie (latające, jeżdżące, chodzące, pływające etc.), które nie posiada załogi na pokładzie oraz jest sterowane zdalnie lub za pomocą zaprogramowanej wcześniej trasy.

UAV/BSP – Unmanned Aerial Vehicle/Bezzałogowy Statek Powietrzny – jak sama nazwa wskazuje, skrótów tych będziemy używać mówiąc o latających dronach.

UAS – Unmanned Aerial System – kolejne  nie do końca zdefiniowane pojęcie, jednak w naszym rozumieniu jest to  bezzałogowy statek powietrzny rozbudowany o system naziemny.

RPAS – Remotely Piloted Aircraft System – zdalnie sterowany system latający

Skrótów UAV, BSP, UAS oraz RPAS będziemy używać wymiennie.

UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator – używając tego skrótu będziemy mieć na myśli operatora UAV, czyli bezzałogowego statku powietrznego lub po prostu drona.

Wykonywanie lotów może odbywać się w różnej formie. Poniżej opiszę

VLOS – Visual Line of Sight  - oznacza wykonywanie lotu, podczas którego utrzymujemy statek powietrznynw zasięgu wzroku (okiem nieuzbrojonym, czyli bez użycia lunety, lornetki itp.). Innymi słowy niewlatywanie w chmury czy mgłę, za drzewa lub inne przeszkody (nawet częściowo).

BVLOS – Beyond Visual Line of Sight – wykonywanie lotów bezzałogowcem bez konieczności stałego utrzymywania go w zasięgu wzroku. Operator steruje statkiem powietrznym poprzez urządzenia ze zdalnej stacji sterowania.

EVLOS – Extended Visual Line of Sight – termin nieistniejący w polskim prawie jednak postanowiliśmy uwzględnić go w naszym „słowniczku”. Termin ten odnosi się do sposobu prowadzenia operacji lotniczych, gdzie pilot - dowódca (PIC – Pilot In Command) polega na  komunikatach jednego lub więcej obserwatorów, którzy mają za zadanie utrzymać bezzałogowiec w zasięgu swojego wzroku oraz informować PIC o krytycznych kwestiach lotu oraz utrzymywać statek powietrzny w bezpiecznej odległości od innych obiektów znajdujących się w powietrzu.

FPV – First Person View – odnosi się do zdalnego sterowania dronem posługując się obrazem z kamery zamontowanej na pokładzie.

UCAV – Unmanned Combat Air Vehicle – jest to termin określający bezzałogowy bojowy statek powietrzny wyposażony w głowicę bojową np. z ładunkiem wybuchowym.

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego regulujący prawo lotnicze w Polsce oraz dbający  o bezpieczeństwo wykonywania lotów.

PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – Państwowy organ zarządzający ruchem lotniczym.

AMC Polska – (Airspace Management Cell) – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej -  jednostka zarządzająca przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3. O tym, co oznaczają te skróty możecie poczytać więcej na stronie www.amc.pansa.pl

Świadectwo kwalifikacji – dokument uprawniający operatora drona do wykonywania lotów komercyjnych.

Loty komercyjne – loty, za które operator otrzymuje wynagrodzenie. Jednak to nie wszystko – lot staje się lotem komercyjnym nawet  jeśli materiał nakręcony podczas lotu operator przekaże za darmo ale jego nabywca wykorzysta go w celach reklamowych, promocyjnych etc.  Zasady klasyfikacji lotów jako komercyjne lub rekreacyjno- sportowe oraz uzyskiwania świadectwa kwalifikacji to dłuższy temat na inny artykuł.

Dla operatorów UAV ważny jest również fakt, że polska przestrzeń powietrzna podzielona jest na strefy. Każda z nich ma konkretne oznaczenie i w większości publikacji nie spotkacie ich pełnych nazw dlatego poniżej zamieszczamy wykaz stref zaczerpnięty z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 sierpnia 2016 r.

SERA – Standardised European Rules of the Air – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej.
  • strefa ADIZ – Air Defense Identification Zone – strefa identyfikacji obrony powietrznej

  • strefa ATZ – Aerodrome Traffic Zone – strefa ruchu lotniskowego

  • strefa CTR – Control Zone – strefa kontrolowaną lotniska

  • strefa D – Danger Area – strefa niebezpieczna

  • strefa MATZ – Military Aerodrome Traffic Zone – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego

  • strefa MCTR –Military Control Area – strefa kontrolowana lotniska wojskowego

  • strefa P – Prohibited Area – strefa zakazana

  • strefa R – Restricted Area – strefa o ograniczonym ruchu lotniczym

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie określenia są jednoznacznie zdefiniowane w polskim prawie dlatego zwracamy uwagę na to, że przedstawione przez nas definicje są naszą interpretacją. Jeśli ktoś się z nimi nie zgadza lub w inny sposób rozumie poszczególne terminy zapraszamy do dyskusji, wszelkie opinie mile widziane :)

Zostaw komentarz

Zaloguj się