Świadectwo kwalifikacji – warto czy nie warto?

mar 19, 2019

Misją naszego Centrum jest między innymi promowanie rozsądnego i bezpiecznego użytkowania bezzałogowców,  dlatego często aż „razi nas w oczy” niekompetencja pilotów. Niby do wykonywania lotów niekomercyjnych nie jest wymagane świadectwo kwalifikacji, ale czy każdy pilot wie kiedy lot staje się komercyjny? Oto kto i kiedy może wykonywać loty bez posiadania świadectwa kwalifikacji UAV:

  • Loty rekreacyjne i sportowe mogą wykonywać osoby nieposiadające świadectwa kwalifikacji jednak loty te nie mogą być wykonywane nad ludźmi, nad drogami, w miastach i w pobliżu lotnisk. Dokładniej mówiąc aby wykonywać loty rekreacyjne i sportowe operator nieposiadający świadectwa kwalifikacji (nie dotyczy obiektów do 0,6 kg):
    • musi zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu,
    • musi zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora,
    • musi pamiętać, że kategorycznie nie może latać nad terenami zamkniętymi (o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne), obiektami jądrowymi (o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe) oraz obszarami, obiektami i urządzeniami (o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia)
  • Loty „komercyjne” mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się świadectwem kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Loty komercyjne to nie tylko takie, za które Operator otrzymuje wynagrodzenie pieniężne. Komercyjne wykorzystanie to również np. przekazanie materiału za darmo firmie, która je użyje do własnych celów reklamowych tj. udostępnienie na fanpage’u na Facebook’u, stronie internetowej czy każdym innym portalu. Innymi słowy - jeśli materiał zostanie udostępniony w jakimkolwiek miejscu, w którym znajdują się linki sponsorowane czy reklamy wtedy lot jest postrzegany jaki komercyjny.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą operatorów posiadających świadectwa kwalifikacji. Obecnie tylko takie osoby mogą latać blisko ludzi i zabudowań. Jedynym warunkiem jaki muszą spełnić to w każdej fazie lotu zapewnić bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowych statkiem powietrznym. Jednak w przypadku lotów nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi i obszarami, obiektami i urządzeniami, wymienionymi przy okazji lotów rekreacyjno-sportowych, istnieje pewne ograniczenie. Według rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej loty nad ww. terenami i obiektami mogą wykonywać osoby posiadające świadectwo kwalifikacji „jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem,  obiektem, obszarem lub urządzeniem”

Ponadto warto wiedzieć, że polska przestrzeń powietrzna podzielona jest na przestrzeń kontrolowaną (C) i niekontrolowaną (G). W przestrzeni C obowiązuje ograniczenie w ruchu lotniczym. Wykonywanie lotów w tych rejonach może odbywać się tylko po spełnieniu określonych warunków i uzyskania zgody od Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. Świadectwo kwalifikacji jest poświadczeniem umiejętności i wiedzy na temat wykonywania lotów w tych strefach dzięki czemu łatwiej jest uzyskać pozwolenie na loty.

Kiedy już uzyskamy świadectwo kwalifikacji i możemy wykonywać loty komercyjne pojawia się kolejna kwestia – udostępnianie materiału, na którym widnieją twarze osób. Jakie są zasady udostępniania takich materiałów to temat kolejnego posta, dlatego śledźcie naszego bloga oraz funpage na Facebook’u: https://www.facebook.com/systemybezzalogowe/

Mamy nadzieję, że coraz rzadziej będziemy widzieć pilota latającego zaraz nad głowami ludzi.  Dlatego zapraszamy na szkolenia dla operatorów UAV do naszego ośrodka.

 

Zostaw komentarz

Zaloguj się