Zmiany zmiany zmiany… znowu zmiany w prawie dronowym – chociaż na te powinniśmy być przygotowani, ze względu na to, że wiedzieliśmy ile potrwa okres przejściowy dla ośrodków szkoleniowych – ale jak to zawsze bywa – człowiek zaskoczony  Zmian mamy już dość, ale zachowujemy zimną krew, bo wiemy, że jeszcze wiele  przed nami – trafiła nam się bardzo dynamiczna branża – ale dzięki temu nic nam nie straszne (uwierzcie nam, spędzamy godziny na czytaniu ustaw, chociaż wiemy, że będą one obowiązywać np. tylko kilka miesięcy).Zmiany te dotyczą przede wszystkim ośrodków szkoleniowych oraz przyszłych pilotów dronów – jeżeli jesteś już pełnoprawnym pilotem z uprawnieniami do wykonywania lotów do kategorii szczególnej – to nie musisz się stresować – ale zawsze możesz sprawdzić jak możesz wykorzystać drony do zarabiania pieniędzy: SPRAWDŹ  (obserwuj naszego bloga - już niedługo kolejna porcja inspiracji zawodowych dla pilotów dronów).
Do rzeczy – zmiany w prawie dronowym obowiązujące od stycznia 2022 – czyli zmiany w formie szkoleń dla pilotów dronów. NIE JEST to artykuł o projekcie zmian w Ustawie Prawo Lotnicze – oj nie – na to wszyscy musimy poczekać – pomimo, że wiele zapisów i odpowiedzi na pytania opartych jest na planowanych zmianach do tej ustawy to nadal czekamy na choćby przybliżony termin jej wdrożenia – i nie jest to uwierzcie wina Urzędu Lotnictwa Cywilnego – tak wygląda proces legislacyjny w Polsce niestety.


Ale znów… do rzeczy

Kończy się okres przejściowy (jeden z wielu) – mam na myśli ten dla ośrodków szkoleniowych - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz rozporządzeniem 2019/947 – w związku z czym każdy ośrodek szkoleniowy będący wcześniej w RPS musi złożyć oświadczenie nr 4N -  Oświadczenie operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do  NSTS.
ULC zaleca razem z nim złożyć również oświadczenie nr 2N - Oświadczenie o operacji, aby daty były takie same.

Bardzo ważną zmianą jest zasada przeprowadzania szkoleń i egzaminów teoretycznych.


Szkolenia teoretyczne:

Już niedługo (w połowie stycznia 2022) pojawią się nowe NSTSy, czyli krajowe scenariusze standardowe określające zasady wykonywania lotów w kategorii szczególnej, czyli mówiąc po polsku – określające co należy zrobić, żeby latać legalnie w kategorii szczególnej (czym jest kategoria szczególna – przypominamy w artykule: Artykuł). Od momentu ogłoszenia zaktualizowanych NSTS-ów nie będzie wymogu przeprowadzania szkolenia teoretycznego – ale jeszcze nie cieszcie się za bardzo – egzamin teoretyczny zostaje – nadal w tym samym zakresie. Oznacza to w praktyce, że kandydat do uprawnień nie jest zobligowany do odbycia szkolenia teoretycznego w ośrodku – może wykształcić się sam. Ale każdy, kto przeszedł przez egzamin teoretyczny wie, że nie będzie to takie proste. Jest to bardzo specjalistyczna wiedza, którą często ciężko znaleźć w Internecie. Dlatego, zapewne nie tylko nasz ośrodek szkoleniowy z Rzeszowa, ale pozostałe ośrodki w Polsce, nadal będą posiadały w ofercie szkolenie teoretyczne, tylko, że nie będzie ono już obligatoryjne.


Egzaminy teoretyczne:

Tutaj następują największe zmiany – otóż nie możecie przystąpić do egzaminu teoretycznego w ośrodku, w których realizowaliście szkolenie praktyczne (oczywiście stosuję tutaj potoczne nazwy – mam na myśli Operatora wyznaczonego oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilota bezzałogowego statku powietrznego).
Myślę, że warto przypomnieć lub wspomnieć o pewnej różnicy:
- Podmiot wyznaczony – przeprowadza egzaminy teoretyczne do podkategorii A2 (open) oraz szkolenia teoretyczne, praktyczne i egzaminy do kategorii szczególnej.
- Podmioty uznany – prowadzi szkolenia praktyczne do kategorii szczególnej.

„Jeżeli uznany podmiot przeprowadzi szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznej, uczeń-pilot otrzymując potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do celów NSTS, powinien zgłosić się do wyznaczonego podmiotu celem przystąpienia do szkolenia i egzaminu teoretycznego oraz otrzymania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego. W niniejszym certyfikacie należy dokonać adnotacji, iż szkolenie praktyczne i ocenia umiejętności praktycznych przeprowadzono w uznanym podmiocie.”

Zmiana ta wchodzi w życie już 1 stycznia 2022 roku – niestety. Zapewniam, że ośrodki szkoleniowe, w których zrealizujecie część praktyczną wskażą, gdzie możecie przystąpić do egzaminu teoretycznego – możecie to sprawdzić też sami - Lista.

Reasumując:

- do momentu ogłoszenia aktualizacji NSTSów realizujemy szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych w wybranym ośrodku szkoleniowym, ale do egzaminu teoretycznego przystępujemy w innym podmiocie wyznaczonym,

- od momentu ogłoszenia aktualizacji NSTSów (planowana data: połowa stycznia 2022) realizujemy część praktyczną i ocenę umiejętności praktycznych w wybranym ośrodku, szkolenie teoretyczne nie jest już obligatoryjne ale możecie je wykupić w ośrodku, ale do egzaminu teoretycznego przystępujemy w innym podmiocie wyznaczonym niż ten, w którym zrealizowaliście część praktyczną.


Czy te zmiany są dobre? Czy wypada mi to oceniać? Na pewno są nieuniknione, na pewno kosztują nas dużo pracy, na pewno mają na celu zapewnienie lepszej jakości szkoleń i kontrolę nad tym, komu wydawane są uprawnienia -  ale chyba ostatecznie dają Pilotom dronów większą kontrolę nad procesem szkolenia. Jak będzie w praktyce – pozostaje nam czekać i się przekonać.

~Aneta K.

Zostaw komentarz

Zaloguj się