Przepisy, które weszły w życie 31 grudnia 2021r. podzieliły operacje dronowe na 3 kategorie: otwartą, szczególną i certyfikowaną.
Każdy właściciel drona może wykonywać loty na zasadach kategorii otwartej, wcześniej spełniając kilka warunków, o których możesz przeczytać tutaj:

W kategorii szczególnej można wykonywać loty na 3 różne sposoby:

1. w oparciu o oświadczenie o operacji zgodnej z Krajowym Scenariuszem Standardowym NSTS-0x,
2. dzięki zezwoleniu na operację,
3. posiadając certyfikat LUC.

Pierwszy sposób jest najbardziej przystępny, a co za tym idzie najczęściej wybierany przez Pilotów. Pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych operacji dronowych, głównie dzięki rozszerzeniu o loty poza zasięgiem wzroku Pilota i wprowadzeniu pojęcia bezpiecznej odległości poziomej od przeszkód.

LATANIE NA NSTSACH

Krok 1. Uzyskaj uprawnienia
Posiadasz już uprawnienia do kategorii otwartej. Przed Tobą kolejny etap szkolenia. Tym razem kurs należy zrealizować w ośrodku szkoleniowym. Możesz wybrać, wg którego z NSTSów chcesz się szkolić.


UWAGA! Realizując szkolenie BVLOS, uzyskujesz również uprawnienia VLOS ten sam typ oraz masę BSP. Przykład: Uzyskując uprawnienia do NSTS-05, automatycznie zdobywasz również NSTS-01.

Każde szkolenie ma określony zakres oraz liczbę godzin teorii i praktyki. Po szkoleniu, musisz podejść do egzaminów wewnętrznych tj. przeprowadzanych przez ośrodek.

Egzamin teoretyczny jest to test jednokrotnego wyboru. Składa się z 80 pytań, do których możesz wracać w trakcie rozwiązywania. Czas przeznaczony na egzamin to 90 minut.
Podobnie jak w kat. otwartej należy uzyskać 75%, aby uzyskać certyfikat wiedzy teoretycznej.

Egzamin praktyczny następuje bezpośrednio po zakończeniu szkolenia i polega na wykonaniu figur oraz przedstawieniu zachowań i procedur wskazanych przez Instruktora.


Jeśli z obu egzaminów uzyskasz pozytywny wynik, ośrodek wystawi odpowiednie certyfikaty oraz przekaże informację do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Twoje nowe uprawnienia ukażą się w profilu Pilota w przeciągu kilku dni.

Krok 2. Złóż wymagane oświadczenie
Następnym krokiem będzie złożenie Oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym (do pobrania poniżej).

W oświadczeniu wpisz wszystkie NSTSy, do których uprawnienia posiadasz. Następnie podpisz i wyślij. To również możesz zrobić dwojako: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Departament BSP, Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa lub przez ePUAP, stosując podpis elektroniczny.

Krok 3. Sporządź instrukcję operacyjną – INOP.
Jeśli posiadasz uprawnienia wyższe niż NSTS-01 masz obowiązek sporządzenia instrukcji operacyjnej w oparciu o Dodatek 5 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/947. Instrukcja zawiera m.in. wykaz sprzętu oraz personelu, a także analizy ryzyka odpowiednie do wykonywanych operacji.
Instrukcję operacyjną powinieneś mieć przy sobie przy wykonywaniu operacji.

Krok 4. Zgłoś swój lot
Obowiązkowym elementem każdej operacji jest zgłoszenie lotu. W przypadku lotów VLOS należy zrobić tzw. Check-in w aplikacji DroneRadar przed rozpoczęciem lotu oraz „Check-out” po jego zakończeniu.
W przypadku operacji BVLOS, należy zgłosić misję w systemie PansaUTM określając wymagane dane oraz przesłać do zaakceptowania przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej.

WAŻNE! Loty BVLOS należy zgłosić na min. 3 dni robocze(!) przed planowaną misją. Jeśli odbywają się w strefie kontrolowanej zgłoszenie powinno poprzedzić lot o min. 7 dni.

Aplikacja DroneRadar oraz system PansaUTM są ze sobą połączone, zatem w momencie zaakceptowania misji przez PAŻP, ukaże się ona w aplikacji. I podobnie jak wyżej należy wykonać „Check-in” oraz „Check-out”.

Pamiętaj o sprawdzeniu strefy geograficznej, w której będziesz wykonywać lot, ponieważ mogą one ulec zmianie lub zostać czasowo wyłączone z użytku.

Krok 5. Ciesz się lotami!
To już wszystkie formalności, których musisz dopełnić. Teraz pozostaje Ci tylko planować i wykonywać operacje! Udanych lotów!O lotach w oparciu o „Zezwolenie na operację” i „Certyfikat LUC” wkrótce na <blogu>. Zapraszamy!

Do pobrania: Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym

Zostaw komentarz

Zaloguj się