Kontynuujemy temat zmian w prawie – zanim jednak przeczytasz ten artykuł, zapoznaj się z poprzednim, dotyczącym zmian w zasadach wykonywania lotów -> link.
Chociaż całe to zamieszanie spowodowane jest niezaprzeczalną potrzebą ujednolicenia prawa w całej UE, to unifikacja tak naprawdę nastąpi jedynie w pewnej części, a każdy kraj członkowski będzie regulował przepisy pod wymogi UE. U nas odbędzie się to w taki sposób, że w ustawie Prawo Lotnicze pojawi się nowy rozdział o BSP i na jego podstawie powstaną nowe rozporządzenia – w sprawie uprawnień pilotów czy prowadzenia szkoleń UAVO.
No i właśnie - „pilotów”, bo pojęcie „operator” nie będzie już odnosiło się do operatora BSP. Od 1.07 operatorem będzie np. firma, która wykorzystuje drony, a ktoś, kto w ramach firmy wykonuje loty przy użyciu dronów to pilot. Powstanie online’owy rejestr, w którym Operatorzy (czyli np. firmy) rejestrują się jeżeli:

  1. Wykonują operacje w kategorii otwartej użyciem BSP:
  • Których MTOM wynosi 250 g lub więcej lub które w przypadku uderzenia mogą przekazać człowiekowi min 80 dżuli
  • Które wyposażono w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych
  1. Wykonują operacje w kategorii szczególnej z użyciem BSP bez względu na masę.

Jakie uprawnienia będą potrzebne i jak je zdobyć?
Oczywiście na 100% dowiemy się w momencie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie. Jednak poniżej podsumowujemy to, co wiemy na chwilę obecną (z zaznaczeniem, że niektóre aspekty mogą ulec zmianie).
Świadectwa Kwalifikacji przestaną już nazywać się Świadectwami Kwalifikacji, w ich miejsce pojawią się: Certyfikat Kompetencji Pilota oraz Potwierdzenie Uzyskania Kwalifikacji.
W poprzednim artykule pisaliśmy o 3 kategoriach: otwartej, szczególnej i certyfikowanej.
W kategorii otwartej – dla podkategorii A1 i A3 do wykonywania lotów potrzebny będzie dowód zaliczenia szkolenia i egzaminu online. Dla podkategorii A2 certyfikat kompetencji pilota  – po odbyciu szkolenia i testu online szkolenia oraz egzaminu teoretycznego pod nadzorem (kto będzie nadzorował – tego jeszcze nie wiadomo).
W kategorii szczególnej – jak już wiemy z poprzedniego artykułu będą obowiązywać  zgody. Jeżeli będziemy wykonywać operacje zgodne ze standardowymi (lub własnymi, zatwierdzonymi) scenariuszami potrzebne będzie potwierdzenie uzyskania kwalifikacji po ukończeniu szkolenia teoretycznego online i/lub doszkolenia w zakresie odpowiedniego STS i/lub  odbycia szkolenia praktycznego w podmiocie.
Przykład: jeżeli będziemy korzystać ze scenariusza VLOS, dronem do 25 kg musimy wyszkolić się do kategorii VLOS 25 kg.

  • Przy scenariuszach standardowych EASA – szkolenie teoretyczne online i praktyczne w podmiocie.
  • Przy scenariuszach krajowych – teoria i praktyka w podmiocie.

Określając jakie szkolenie powinniśmy odbyć, musimy wiedzieć jakie oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym będziemy składać lub już złożyliśmy.
Uprawnienia VLOS i BVLOS więc zostaną.  
Nas, jako podmioty szkolące również czekają zmiany.  Nie będziemy już widnieć w Rejestrze Podmiotów Szkolących Prezesa ULC, a powstanie nowy europejski rejestr podmiotów, które świadczą usługi szkoleniowe – to jeszcze zostanie doprecyzowane.
Co będzie z aktualnymi Świadectwami Kwalifikacji?
I to jest temat, który bardzo wszystkich posiadaczy ŚK interesuje. Uspokajamy – po zmianie przepisów będzie można składać wniosek o „konwersję” naszego ŚK na certyfikat Certyfikat Kompetencji Pilota oraz Potwierdzenie Uzyskania Kwalifikacji uprawniające do lotów w danej kategorii. Oczywiście zasady konwersji ustali rozporządzenie, ale na pewno obecne ŚK nie stracą ważności. Co więcej intensywnie zachęcamy, aby szkolić się jeszcze na starych zasadach, a tym, którym uprawnienia niedługo się kończą – zalecamy ich przedłużenie jeszcze przed zmianą. Zaufajcie nam, że wyjdzie Wam to na dobre.
Certyfikaty, które po zmianach otrzymają piloci będą obowiązywać w całej UE, co jest jedną z większych zalet unifikacji przepisów.
Zwiększone uprawnienia dla policji?
Zdecydowanie tak. Unifikacja przepisów  jest dobrą okazją na powstrzymanie bezkarności niektórych operatorów BSP. Nie ma oczywiście jeszcze rozporządzenia, ale na spotkaniu w ULC był to bardzo szeroko poruszony temat. Podmioty regulujące zwracają dużą uwagę na potrzebę rejestrowania wszystkich pilotów. Nawet  w kategorii otwartej nikt nie pozostanie bezkarny i na pewno dla niezarejestrowanych śmiałków przewidziane będą odpowiednie konsekwencje.
Co z badaniami lotniczo-lekarskimi?
Krótko: nie będzie wcale. Przyznaję, że pisząc to bardzo szeroko uśmiecham się na samą myśl.
Póki co, na tym kończymy. Na pewno macie dużo pytań i wątpliwości. Na te, na które potrafimy udzielić odpowiedzi, chętnie odpowiemy. Zaznaczamy jednak, że niejasności jeszcze występują, a rozwieje je dopiero publikacja rozporządzeń.
Zachęcamy do dyskusji – co myślicie o nowych zmianach?

Zostaw komentarz

Zaloguj się