Na pewno większość z Was słyszała, że 01.07.2020 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące bezzałogowych systemów powietrznych. Już na pewno wszyscy posiadacze Świadectwa Kwalifikacji od jakiegoś czasu drżą z niepokoju. Dziś, świeżo po dwóch konferencjach w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania i za poleceniem Dyrektora Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Pana Pawła Szymańskiego informujemy oficjalnie: „Będzie dobrze!” :) 
Żeby opisać wszystko, co się zmieni, musielibyśmy wydać grubą książkę. Skupimy się dzisiaj na najbardziej nurtujących nas kwestiach w sprawie samych szkoleń – ponieważ to dotyczy nas najbardziej. Ale zanim przejdziemy do szkoleń, mimo wszystko musimy wspomnieć po krótce o kilku zmianach w zasadach wykonywania lotów. Dlatego w pierwszym artykule opiszemy jak od teraz będą wykonywane loty przy użyciu dronów, a w kolejnym – jak te zmiany wpłyną na ośrodki szkoleniowe oraz posiadaczy oraz przyszłych posiadaczy uprawnień.
Od 1 lipca 2020 operacje przy użyciu BSP odbywać się będą w kategoriach: otwartej, szczególnej lub certyfikowanej określanej na podstawie analizy ryzyka. Znika więc rozróżnienie lotów na komercyjne i rekreacyjno-sportowe.
Kategoria otwarta - niskie ryzyko, nie wymaga zgody ULC, limity: do 25kg, tylko VLOS, max. 120 m, drony ze znakiem CE. Mówiąc kolokwialnie – w tej kategorii najczęściej korzystać będą dotychczasowi „rekreacyjno-sportowi” operatorzy latający nad przysłowiową łąką. Kategoria Otwarta dzieli się na podkategorie A1, A2 i A3.

  • A1 – loty dronami z kat. C0 (do 250 g) i C1 (do 900 g). Można latać nad osobami postronnymi ale nie nad zgromadzeniami osób. Dla lotów dronami z  kat. C1 pilot będzie musiał zdać test i egzamin online (o testach więcej w kolejnym artykule).
  • A2 – loty dronami w kat. C2 (do 4 kg). Nie wolno wlatywać nad osoby postronne i zgromadzenia. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczająca prędkość lotu. Pilot musi odbyć szkolenie online, samokształcenie praktyczne oraz egzamin teoretyczny pod nadzorem.
  • A3  - loty dronami w kat. C3 i C4 lub budowane samodzielnie (do 25 kg i budowane samodzielnie) – Nie wolno nad ludzi i zgromadzenia. Min. odległość pozioma od osób i zabudowy 150 m. Pilot musi odbyć szkolenie i test online.

Loty modelarzy – w ramach klubu modelarskiego, który dostanie od ULC specjalne warunki, w specjalnie określonych strefach, lub na zasadach określonych w klasie C4 lub samodzielnie budowanych.
Czy to znaczy, że w kat. Otwartej będzie można latać wszędzie? Otóż nie (cytat ze sławnego teleturnieju). Będą obowiązywały strefy geograficzne, w których nie polatamy. Będą one jeszcze doprecyzowane przez ustawodawców.
Kategoria szczególna - średnie ryzyko, wymagana zgoda lub poinformowanie ULC, warunki lotów określanie w oparciu o analizę ryzyka. Będą 3 opcje uzyskania zgody: oświadczenie o operacji zgodnej ze standardowym scenariuszem, wniosek o zezwolenie na operację, certyfikat LUC.
Należy tu wspomnieć o jednej z ważniejszych spraw: scenariusze określające typ lotu oraz wymogi jakie trzeba spełnić, aby zgodnie z danym scenariuszem wykonywać lot. Scenariusze są publikowane przez EASA, aktualnie są dwa:

  • STS01 – VLOS, bezpieczna odległość, max 120 m do 25 kg,
  • STS02 – BVLOS, max 120 m do 15 kg, do 1 km w poziomie lub 2 km (przy wykorzystaniu obserwatora).

Będą również scenariusze krajowe, które na pewno zostaną opublikowane. Aby latać zgodnie ze standardowym scenariuszem będzie potrzebna zgoda (po złożeniu oświadczenia o operacji zgodnej ze standardowym scenariuszem) wydawana na określony okres czasu (jeszcze nieokreślony, ale na pewno nie będzie to tylko miesiąc czy dwa).
T
akie scenariusze standardowe będą określać w jakiej odległości poziomej i pionowej wykonywać lot, jakim typem BSP, czy w zasięgu czy poza zasięgiem wzroku. Czy z obserwatorem czy nie. I te wymogi będą określać potrzebne kompetencje pilota – o tym w kolejnym artykule.
Jeżeli nasza operacja, jaką chcemy wykonać nie będzie pasowała do żadnego scenariusza standardowego, będzie trzeba wnioskować o zezwolenie na operacje.
Kategoria certyfikowana - wysokie ryzyko, certyfikowany sprzęt i personel. Loty w tej kategorii wykonujemy jeśli: odbywają się nad zgromadzeniami osób;  wiążą się ona z przewozem osób;  wiążą się one z przewozem materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich. Jest to kategoria bardziej specjalistyczna, więc nie będziemy się dzisiaj rozwijać na ten temat.
Jaki wpływ to wszystko ma na świadectwa kwalifikacji, ośrodki szkoleniowe? O tym w kolejnym artykule  na naszej bazie wiedzy. Na koniec zaznaczamy, że te informacje stanowią naszą interpretację i podsumowanie wiedzy jaką posiadamy. Nie stanowią w żadnym względzie oficjalnych przepisów.

 

Zostaw komentarz

Zaloguj się